Het Smarth Health Cluster project brengt ouderen en zorgtechnologie bij elkaar. 

Het Smarth Health Cluster project brengt ouderen en zorgtechnologie bij elkaar. 

Met veel trots delen wij dat afgelopen maand het Smart Health Cluster project, gesubsidieerd door Metropool Regio Eindhoven, met succes is afgerond. Met dit project werd belangrijke informatie en inzichten met betrekking tot zorghulpmiddelen verkregen en werd er een essentiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het concept de Thuisleefbieb. Lees hier meer over dit mooie project waar de afgelopen periode hard aan gewerkt is.

Het Smart Health Cluster Project

Een aantal jaren geleden is Thuisleefgids gestart met het Smart Health Cluster project gesubsidieerd door MRE (Metropool Regio Eindhoven), met als doel jongeren en ouderen kennis op te laten doen over zorgtechnologie, deze te delen en verschillende bedrijven, zorginstellingen en zorgvragers dichter bij elkaar te brengen. In deze periode hebben meerdere studenten van verschillende instanties in samenwerking met ouderen verschillende zorgproducten getest van diverse leveranciers en hier samen een review over geschreven. Deze reviews zijn enorm waardevol voor Thuisleefgids en de ontwikkeling van de Thuisleefbieb, het nieuwe concept wat is voortgekomen uit dit project. Niet alleen doen wij zelf waardevolle kennis op over bepaalde zorghulpmiddelen en bouwen wij aan een kennisdatabank, maar tegelijkertijd ondersteunen wij ook de leveranciers met de verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden aan de producten.

Een leerzame les

Tijdens het uitvoeren van dit project zijn er diverse inzichten naar voren gekomen die van grote waarde zijn geweest voor de ontwikkeling van het concept de Thuisleefbieb. Een samenwerking tussen verschillende partijen en optimale kennisdeling stond bij dit Smart Health Cluster project centraal en is zo ook één van Thuisleefbieb’s belangrijkste drijfveren. Met de Thuisleefbieb streven we naar optimale kennisdeling en bouwen we voort op de kennis en kunde die er is met betrekking tot zorghulpmiddelen en innovaties. De opzet van testlabs en de verbinding hiertussen zijn daarom van essentieel belang en onmisbaar voor de verzameling van deze belangrijke kennis.

Succesvolle afsluiting!

Wij kijken terug op een uitdagend maar mooi project. Het ophalen van het grote aantal reviews heeft af en toe wat voeten in de aarde gehad, maar vol trots hebben we afgelopen maand het Smart Health Cluster project succesvol kunnen afronden. Wij zijn dan ook enorm verheugd met de succesvolle afsluiting van dit project!

Een dankwoord is dan ook zeker op zijn plaats, aangezien wij dit project uiteraard niet succesvol hadden kunnen afronden zonder de hulp van onze leveranciers: Watchi, Avium Personenalarmering, Gociety Solutions, Inn4Cure en Mixed Industries. Daarnaast hebben de volgende partners bijgedragen aan het project: Summa College, Roc Amersfoort, Roc Utrecht, Deltion College en Mbo Rijnland. Tevens gaat een woord van dank uit naar Metropool Regio Eindhoven voor het verstrekken van de subsidie.

Wij willen jullie heel erg bedanken voor de hulp en inzet tijdens het project!

Over Thuisleefgids

De Thuisleefbieb is een oplossing van Thuisleefgids. Bij Thuisleefgids bieden wij mensen met een zorgvraag, mantelzorgers en professionals een zo optimaal en onbezorgd mogelijk leven. ​Door het bevorderen van kennis, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg kunnen mensen met een zorgvraag langer zelfstandig, veilig en plezierig thuis blijven wonen. We gidsen mensen door het oerwoud van de zorg en optimaliseren de zorgketen.

Op ons onafhankelijke platform voor consumenten en met onze software-oplossingen voor professionals (Thuisleefbieb en de Thuisleefwijzer) krijgt men persoonsgericht advies met betrekking tot vergoedingen, zorghulpmiddelen en zorgtechnologie.

Delen op Social Media!

Volgende bericht

Want we hebben je nog zo veel meer te vertellen!