Mobiele Living labs – de koffer

Mobiele Living labs – de koffer

Ouderdom gaat soms helaas gepaard met gebreken. De inzet van (innovatieve) hulpmiddelen en e-health kan helpen om langer zelfstandig te functioneren. Daarnaast kan het de inzet van formele zorg verminderen, uitstellen of zelfs voorkomen. Hoe zorg je als gemeente of zorgorganisatie voor het gebruik en de acceptatie van (innovatieve) hulpmiddelen en e-health oplossingen door gebruik van mobiele living labs? 

1. Vergelijken en uitproberen

Voor ouderen is het kiezen van een geschikt (innovatief) hulpmiddel soms best lastig, zeker als het een technisch hulpmiddel betreft. De keuze wordt gemakkelijker als goede informatie over de functionaliteit beschikbaar is. Het vergelijken en daadwerkelijk uitproberen van een product is een laatste belangrijke stap bij het vinden van het meest geschikte hulpmiddel en de acceptatie en succesvolle ingebruikname ervan. Om de inwoner van een gemeente of cliënt van een zorgorganisatie hierbij te helpen, kan gebruik gemaakt worden van een living lab. Een living lab is een fysieke plek waar men de nieuwste (technologische) ontwikkelingen uit de zorg kan uitproberen. Er zijn verschillende soorten living labs. Een vaste plek: hier kan men naartoe om de innovatieve hulpmiddelen te bekijken. Of mobiele living labs: bijvoorbeeld in de vorm van een koffer. Hiermee komt de (zorg)professional met de hulpmiddelen bij de cliënt thuis.

2. Thuis de beste hulpmiddelen testen met mobiele living labs

De koffers kunnen ingericht zijn op één specifiek thema, zoals veiligheid, mobiliteit en hulp bij ADL (algemene dagelijkse levensverrichting) óf ze bevatten diverse voorbeelden van zorgtechnologie die effectief ingezet kunnen worden bij ouderen. Het voordeel van de inzet van een koffer ten opzichte van een vaste living lab locatie is dat het hulpmiddel naar de oudere toekomt. Een eventueel mobiliteitsprobleem van de oudere vormt op deze manier geen belemmering. De professional gaat met de koffer op huisbezoek. Samen met de oudere en/of mantelzorger kan een keuze gemaakt worden welk hulpmiddel of welke technologie het beste past.

Een voorbeeld: een cliënt heeft steunkousen nodig maar kan die niet zelfstandig aantrekken. Hiervoor kan formele zorg ingezet worden. De cliënt is dan afhankelijk van het tijdstip wanneer de zorg ingepland kan worden. De zorgprofessional kan ook met de Themakoffer ‘hulp bij ADL’ langsgaan. Daarin zitten diverse hulpmiddelen om steunkousen aan- en/of uit te trekken. Samen met de cliënt worden de verschillende opties uitgelegd en uitgeprobeerd. Op deze manier kan bekeken worden wat het beste past en specifiek voor deze cliënt het gemakkelijkst te gebruiken is. Zo hoeft de cliënt niet iedere ochtend te wachten op de wijkverpleging en heeft de wijkverpleger meer tijd over voor ander werkzaamheden. 

3. Informeren voor de toekomst

Veel gemeenten bieden hun oudere inwoners de mogelijkheid om een (preventief) huisbezoek te krijgen. Professionals of vrijwilligers van welzijnsorganisaties komen dan langs om te inventariseren waar eventuele behoeften liggen. Ze geven daarbij informatie over allerlei diensten en producten die de oudere kan helpen om zelfredzaam te blijven. De koffer kan onderdeel worden van zo’n preventief huisbezoek. Het geeft de oudere een beeld van de beschikbare producten. De producten kunnen ook meteen getest worden.

4. Inzet software ter ondersteuning koffer

Bij inzet van de koffer kan gebruik gemaakt worden van ondersteunende applicaties van Thuisleefgroep. De Thuisleefwijzer is een keuzehulpmiddel. Via het doorlopen van vragenbomen krijgt men een advies voor het best passende hulpmiddel. Om de adoptie te verhogen kan dit advies gevolgd worden door een periode van ervaring opdoen in de eigen woonsituatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Thuisleefbieb, gekoppeld aan de koffer. Dit is een software-applicatie die het uitleenproces faciliteert. De professional kan meteen bij de cliënt bekijken of het artikel op voorraad is, waarna een uitleenactie ingezet kan worden. Zo komt de living lab ervaring bij de cliënt thuis en wordt de zelfredzaamheid van de cliënt verhoogd.

Benieuwd of de Thuisleefwijzer of Thuisleefbieb geschikt kan zijn voor jouw organisatie? Neem dan contact op met onze accountmanager Auke Jan via aukejan@thuisleefgroep.nl.

Delen op Social Media!

Volgende bericht

Want we hebben je nog zo veel meer te vertellen!