Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW-regeling)

Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW-regeling)

 

‘Betere zorg, meer tijd en werkplezier in wijkverpleging’ is het doel van de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW-regeling’). Begin mei heeft de overheid een subsidiepot van 114 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de toekomstbestendige wijkverpleging.

Voor wie is de SOW-regeling bedoeld?

De SOW-regeling kan door iedere zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringsweg aangevraagd worden. De regeling geeft de zorginstelling een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten.

Waar kun je de SOW-regeling voor aanvragen?

De SOW-regeling kan onder meer gebruikt worden voor het verbeteren van de deskundigheid van het team Wijkverpleging of voor projecten gericht op samenwerking binnen de wijkverpleging. Daarnaast kun je de regeling inzetten voor het in gebruik nemen van software die helpt bij het verlichten van de administratieve lasten, het verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur of het in gebruik nemen van nieuwe technologieën.

Onze digitale oplossingen en technologieën

Er zijn verschillende oplossingen om het werk in een zorginstelling en van de wijkverpleging te verlichten. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van software, slimme eHealth-oplossingen en zorgtechnologie. Zo is de Thuisleefwijzer een SaaS-oplossing, speciaal ontwikkeld om zorgprofessionals, WMO-consulenten en wijkverpleegkundigen te ondersteunen om de thuissituatie van ouderen en mensen met een zorgvraag te inventariseren en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Met behulp van dit digitale adviesinstrument kunnen wijkverpleegkundigen zorgadvies geven die volledig is afgestemd op de zorgvraag van de cliënt. Het is vraaggestuurd, gebruiksvriendelijk en zorgt voor tijdsbesparing in de werkzaamheden van de wijkverpleegkundigen.

Daarnaast is de Thuisleefbieb ontwikkeld als uitleensoftware (SaaS). Met dit handige voorraadsysteem wordt de uitleen van producten geregeld, kennis over de producten gedeeld, de digitale voorraad bijgehouden en houd je zicht op de locatie van de uitgeleende producten. Doordat nieuwe producten door de cliënt gemakkelijk uitgeprobeerd kunnen worden, verlichten we het werk van wijkverpleegkundigen.

Wij denken graag met jullie mee!

Benieuwd of onze oplossingen ook voor jouw team met wijkverpleegkundigen geschikt kunnen zijn? Vanuit onze expertise denken we graag met jullie mee over de mogelijkheden en ondersteunen we graag om de aanvraag vóór 1 juli te schrijven en in te dienen.

Neem vandaag nog contact op met Arjan van der Weijde (arjan@thuisleefgids.nl) of Ilse Schoormans (ilse@thuisleefgids.nl) voor een vrijblijvend gesprek. Of bel voor meer informatie naar 033-3302508.

 

Delen op Social Media!

Volgende bericht

Want we hebben je nog zo veel meer te vertellen!