TZA ProbeerService: de Thuisleefbieb als test- en voorraadsysteem voor zorgtechnologie.

TZA ProbeerService: de Thuisleefbieb als test- en voorraadsysteem voor zorgtechnologie.

TZA, Technolgie & Zorg Academie, heeft de ProbeerService gelanceerd om zorgtechnologie binnen de organisatie te borgen, testen en beoordelen. De organisatie, gespecialiseerd in de implementatie en acceptatie omtrent zorgtechnologie, koos voor de Thuisleefbieb als software voor dit test- en voorraadsysteem voor zorgtechnologie. Een mooi moment voor Thuisleefbieb, die met deze implementatie als TZA ProbeerService nu officieel als softwareoplossing in gebruik is.

TZA en zorgtechnologie in de praktijk

TZA, Technologie & Zorg Academie, begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk. Door de toenemende vergrijzing en het dalende aantal zorgverleners, is het van essentieel belang dat het langer zelfstandig thuis wonen gefaciliteerd wordt en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie vergroot wordt. TZA is gespecialiseerd in testen, implementeren en opleiden rondom zorgtechnologie en biedt een groot aantal aangesloten zorgorganisaties de mogelijkheid om zorgtechnologie te lenen en testen met behulp van de TZA Probeerservice. Momenteel is TZA actief in de regio Twente en de Achterhoek en met een mogelijke uitbreiding in de regio Drenthe stijgt het aantal leden gestaag.

De TZA ProbeerService als test- en voorraadsysteem

ProbeerService kiest Thuisleefbieb als software

Zorgtechnologie en zorginnovatie borgen, testen en beoordelen

Het is voor TZA een grote uitdaging om de ruim 50 zorgorganisaties te voorzien van zorgtechnologie en zorginnovaties en deze voorraad goed te borgen. Hoe houd je bij een grote hoeveelheid zorghulpmiddelen en een groot aantal testende professionals het zicht op de voorraad? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat de testresultaten van al deze professionals ook goed worden opgeslagen en geanalyseerd? Belangrijke kennis omtrent zorgtechnologie dreigt anders namelijk verloren te gaan, terwijl deze juist ingezet dient te worden om van professionals in de zorg te leren en zo kennisdeling te optimaliseren. Het is van belang voor de TZA Probeerservice dat zorgtechnologie en zorghulpmiddelen beoordeeld kunnen worden door professionals en dat deze beoordelingen en reviews op innovatiemanagementniveau geanalyseerd kunnen worden. Een softwareoplossing dat dit proces faciliteert en daarbij het logistieke proces en het voorraadbeheer omtrent zorgtechnologie in kaart brengt is daarbij van grote waarde.

ProbeerService aan de slag met de Thuisleefbieb als softwareoplossing

TZA koos voor de Thuisleefbieb als software voor de ProbeerService om zorgtechnologie te kunnen testen en beoordelen, het overzicht te kunnen behouden op voorraadbeheer en het logistieke proces goed te kunnen managen. Met de reviewmodule van de Thuisleefbieb wordt belangrijke informatie over producten en de gebruikerservaringen verzameld en wordt gewerkt aan een waardevolle databank vol zorgtechnologie. Als lid van TZA kunnen zorgprofessionals gebruikmaken van de ProbeerService en hun productkennis optimaliseren en ervaringen met elkaar delen, om zo het beste zorgproduct te koppelen aan de zorgvraag van een cliënt. Met de Thuisleefbieb-software als test- en voorraadsysteem kan meer grip verkregen worden op het complexe logistieke proces en het inzicht in de voorraad van zorgtechnologie. De ProbeerService is een zeer waardevolle tool voor TZA, waar door de grote hoeveelheid zorgtechnologie een sterke behoefte is aan een efficiënt en uniform werkproces.

Dit artikel is met zorg geschreven door Thuisleefgids

Thuisleefbieb is een onderdeel van Thuisleefgids. Bij Thuisleefgids bieden wij mensen met een zorgvraag, mantelzorgers en professionals een zo optimaal en onbezorgd mogelijk leven. ​Door het bevorderen van kennis, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg kunnen mensen met een zorgvraag langer zelfstandig, veilig en plezierig thuis blijven wonen. We gidsen mensen door het oerwoud van de zorg en optimaliseren de zorgketen.

Wil je meer weten over de Thuisleefbieb of ben je benieuwd of een softwareoplossing zoals de TZA ProbeerService mogelijk interessant is voor jouw zorgorganisatie? Lees meer over de Thuisleefbieb of download gratis de demo.

Delen op Social Media!

Volgende bericht

Want we hebben je nog zo veel meer te vertellen!